Wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI (z ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) określa czy nasza masa ciała jest prawidłowa. Może być używany tylko dla osób dorosłych.

Interpretacja wyniku:

do 18,5 niedowaga

18,5 – 24,99 prawidłowa masa ciała

25 – 29,99 nadwaga


30 – 34,99 otyłość I stopnia
35 – 39,99 otyłość II stopnia
powyżej 40 – otyłość III stopnia

Więcej na temat prawidłowej masy ciała TUTAJ